ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

394357

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึ …

อ่านต่อ… »

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุง SAR สำนัก/มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

DSC_0326

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุง SAR สำนัก/มหาวิทยาลัย …

อ่านต่อ… »

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

31334

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา …

อ่านต่อ… »

กำหนดการประมวลผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

31333

กำหนดการประมวลผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษ …

อ่านต่อ… »

การประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

DSC_0262

การประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเ …

อ่านต่อ… »