Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาทื่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

กำหนดการตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

กำหนดการตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคก …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบที่ 4 (Admission 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมั …

Continue reading

กำหนดการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะบริห …

Continue reading