Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับงาน ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษ …

Continue reading

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้…สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 4

งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

โครงการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับงาน ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 กับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ