Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 4– 5 สิงหาคม 2559 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

สามารถตรวจสอบรายชื่อลำดับแถวบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีก …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง  รายชื่อผ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการส …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง  รายชื่อผ …

Continue reading