Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักครั้งที่ 6/2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 7ส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระบบโควตา(OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระบบโควตา(OPEN HOUSE) …

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 …

Continue reading

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้…สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 4 ” OPEN HOUSE “

ภาพบรรยากาศงาน เปิดโลกแห่งการเรียนรู้…สู่บ้าน มทร …

Continue reading