Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ : ระบบรับตรง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ประกาศราย …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โ …

Continue reading

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระบบรับตรงและระบบโควตา)

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง  รายชื่อ …

Continue reading

ประกาศกำหนดการ สำหรับนักศึกษาโควตาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปี 2559

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่   

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ : ระบบรับตรง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เ …

Continue reading