Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจรายชื่อ-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา/ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

ตรวจรายชื่อ-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา/ผู้มีคุณสมบัติครบ …

Continue reading

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ที่คาดว่าจะสำเร …

Continue reading

‪มาแล้วจ้ากับกิจกรรมแจกฟรี‬ Like & share

  #‎มาแล้วจ้ากับกิจกรรมแจกฟรี‬ กระเป๋าใส่ดินสอ และ …

Continue reading

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปวส

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศ …

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2559

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริ …

Continue reading