Category: ประกาศ

กำหนดการวันลงทะเบียน และชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการวันลงทะเบียน และชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียนเรียน …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบโควตา ประจำปีก …

Continue reading

ประกาศรับสมัครสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง

ประกาศรับสมัครสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาช …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระบบโควตา(OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระบบโควตา(OPEN HOUSE) …

Continue reading