ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560

DSC_0085

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน ระด …

อ่านต่อ… »

การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2560

การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมวิชาการแล …

อ่านต่อ… »

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4/2560

DSC_0862

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้ง …

อ่านต่อ… »

การประชุมชี้แจงและเตรียมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ระดับสนามสอบ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

DSC_0787

การประชุมชี้แจงและเตรียมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาต …

อ่านต่อ… »

อบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษาและยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS และการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2/2560

20171208

อบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษา ยื่นขอสำเร็จก …

อ่านต่อ… »

หน้า 2 จาก 812345...หน้าสุดท้าย »