ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีการสร้างมารตฐานการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

KM ปีการศึกษา 2560_171005_0004

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที …

อ่านต่อ… »

ประชุมหัวหน้าแผนกงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

DSC_0607

ประชุมหัวหน้าแผนกงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน …

อ่านต่อ… »

ประชุมรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561

DSC_0497

ประชุมรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) …

อ่านต่อ… »

การประชุมเตรียมโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 5

DSC_0486

การประชุมเตรียมโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร …

อ่านต่อ… »

ประชุมบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2560

DSC_0452

ประชุมบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที …

อ่านต่อ… »

หน้า 2 จาก 512345