ภาพกิจกรรม

การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2560

การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมวิชาการแล …

อ่านต่อ… »

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4/2560

DSC_0862

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้ง …

อ่านต่อ… »

การประชุมชี้แจงและเตรียมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ระดับสนามสอบ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

DSC_0787

การประชุมชี้แจงและเตรียมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาต …

อ่านต่อ… »

อบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษาและยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS และการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2/2560

20171208

อบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษา ยื่นขอสำเร็จก …

อ่านต่อ… »

อบรมการยื่นสำเร็จการศึกษาและการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร

อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0029

อบรมการยื่นสำเร็จการศึกษาการเตรียมความพร้อมในงานพระราชท …

อ่านต่อ… »

หน้า 2 จาก 712345...หน้าสุดท้าย »