ภาพกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560

DSC_0675

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด …

อ่านต่อ… »

การเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา

R3

การเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีกา …

อ่านต่อ… »

ประชุมคณะอนุกรรมการแผนกจัดทำและจัดเรียงปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

DSC_0664

ประชุมคณะอนุกรรมการแผนกจัดทำ และจัดเรียงปริญญาบัตร ครั้ …

อ่านต่อ… »

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

S__35946529

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน …

อ่านต่อ… »

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

DSC_0619

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบ …

อ่านต่อ… »

หน้า 3 จาก 712345...หน้าสุดท้าย »