เกี่ยวกับ สวท.

รายงานประจำปี งานบริหารงานทั่วไป

รายงานประจำปี งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการแล …

อ่านต่อ… »

รายงานประจำปี งานประกันคุณภาพและประเมินผล

Print

รายงานประจำปี งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริม …

อ่านต่อ… »

รายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

S__5750792

รายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน …

อ่านต่อ… »

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2560

DSC_0264

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้ง …

อ่านต่อ… »

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการบริหารและการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

dsc_1849

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการบริหารและ …

อ่านต่อ… »

หน้า 1 จาก 11