ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระบบรับตรง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกคลิกที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๒ ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๒ ระดับปริญญาตรี

คลิกเพื่อดูประกาศที่นี่

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่นี่

เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

กำหนดการสอบและสถานที่สอบ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี

ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง

 

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

 

เปลี่ยนแปลงวันสอบ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จากมหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

DSC_0006  DSC_0011  DSC_0033  DSC_0038  DSC_0051  DSC_0053

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 5 เม.ย. 2561

33503