การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการบริหารและการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
dsc_1849 dsc_1850 dsc_1851 dsc_1852 dsc_1853 dsc_1854

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแจ้งผู้เข้าสอบของคณะบริหารธุรกิจ

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้ที่อาคาร 35 ชั้น 1
หรือดูประกาศรายชื่อได้ที่ www.oapr.rmuti.ac.th ได้ในเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 พ.ย. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป

ขอแจ้งผู้เข้าสอบของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

ขอให้ผู้เข้าสอบของคณะศิลปกรรมฯ ที่เข้าสอบใน(ภาคเช้า) ช่วงบ่ายให้เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ทุกคนตามที่แจ้งไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ

            ขอแจ้งผู้เข้าสอบข้อเขียน(ภาคเช้า) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

           ขอให้ผู้เข้าสอบของคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ตรวจสอบรายชื่อได้ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่ อาคาร 35 ชั้น 1 หรือได้ที่ www.oapr.rmuti.ac.th  ในเวลา 13.00 น.

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาdsc_1806 dsc_1807 dsc_1808 dsc_1810 dsc_1811 dsc_1812

ประกาศแจ้งรายละเอียดวิชาสอบ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการเปลี่ยนแปลง

22222

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอแจ้งรายละเอียดวิชาสอบ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

รายละเอียดวิชาสอบ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ  คลิกที่นี่

คณะบริหารธุรกิจ คลิกที่นี่ 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คลิกที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คลิกที่นี่

 

ขอแจ้งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม สาขาวิชาดังนี้

เดิม 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง

อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดสอบ วันที่ 13 พ.ย. 59

ย้ายไปอยู่ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม       

กำหนดสอบ วันที่ 12 พ.ย. 59

****จึงขอแจ้ง 4 สาขาวิชาดังกล่าวย้ายวันสอบ

เดิมสอบวันที่  13 พ.ย. 59  ย้ายไปสอบวันที่   12 พ.ย. 59
เฉพาะสาขาที่แจ้งเท่านั้น สาขาอื่นๆ กำหนดการสอบตามเดิม

%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c

 

 

ประกาศรับสมัครสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง

ประกาศรับสมัครสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง 
ตั้งแต่ บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2560