ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์

กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2562

(TCAS) รอบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์คลิกที่นี่

Tcas2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษาและระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษาและระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งลงทะเบียน

แจ้งกำหนดการเพิ่มเติมตามประกาศวันที่ 4 เมษายน 2562 สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 : รอบที่ 1 TCAS (Portfolio)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 : รอบที่ 1 TCAS (Portfolio)

แจ้งลงทะเบียน

 

แจ้งกำหนดการเพิ่มเติมตามประกาศวันที่ 4 เมษายน 2562 สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติคลิกที่นี่

สมัครคลิกที่นี่

รับตรง2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง

 

รับตรง