ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บัณฑิต สั่งจองภาพถ่ายและชำระเงินได้ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง และใน วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โดมหลังคาลานอเนกประสงค์ (โรงยิม)

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บัณฑิต สั่งจองภาพถ่ายและชำระเงิน

ได้ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง

และใน วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โดมหลังคาลานอเนกประสงค์ (โรงยิม)

 

ลำดับการถ่ายภาพหมู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ การแต่งกาย

คลิกเพื่ออ่านประกาศ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาที่ ๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาที่ ๒

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 

ประกาศรายชื่อ

นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ (http://regis.rmuti.ac.th/regis)

S__9601048

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รหัสสาขา 682 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2(ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์))

รหัสสาขา 683 วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์))

รหัสสาขา 684 วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์))

รหัสสาขา 685 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์))

รหัสสาขา 686 วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์))

รหัสสาขา 687 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2(ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์))

รหัสสาขา 688 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์))

รหัสสาขา 689 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์))

 

หน้า 2 จาก 3112345...1015202530...หน้าสุดท้าย »