ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ กระบวนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา และยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ

กระบวนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา และยื่นขอสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

อบรมการยื่นสำเร็จการศึกษา2561 ลงเว็บ งานทะเ

 

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนทะเบียนและวัดผล

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคลิกที่นี่

 

pi

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและรายชื่อคลิกที่นี่

 

ป.โท612

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคลิกที่นี่

 

โควตาปิด - Copy

ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว

ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวคลิกที่นี่

 

โควตาปิด