ช่องทางการติดต่อ สำนักส่งสริมวิชาการและงานทะเบียน

ช่องทางการติดต่อ

สำนักส่งสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการติดต่อหน่วยงานต่างๆ
– งานบริหารงานทั่วไป
– งานทะเบียนและประมวลผล
– งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา
– งานประกันคุณภาพและประเมินผล
– ศูนย์สหกิจศึกษา
🎯 สามารถติดต่อได้โดยตรงตามข้อมูล Qr-Code หรือ เบอร์โทรศัพท์

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : รอบที่ 1 TCAS (Protfolio)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2564 : รอบที่ 1 TCAS (Protfolio)

ประกาศและคุณสมบัติคลิกที่นี่

การรับสมัครคลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครในรอบที่ 1 Portfolio 📣📣📣

สำหรับ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ที่ต้องการสมัครในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 
📌 กำหนดการ วัน เวลา ต่างๆ สามารถดูข้อมูลได้ตามรูป 📅

ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน จัดงานทําบุญ บายศรี เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564

ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน
จัดงานทําบุญ บายศรี เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564
Happy New Year 2021 📣📣📣

   

สวัสดีปีใหม่ 2564 จากใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ

และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

จากใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน