ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง (รอบที่ ๔)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระบบรับตรง (รอบที่ ๔)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คลิกที่นี่

 

pic1000

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๓

—————————————————

ประกาศรับสมัครและระเบียบการรับสมัครคลิกที่นี่

สมัครคลิกที่นี่

 

pic

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (รอบ 3.5) ฉบับที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (รอบที่ 3) ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประจำปีการศึกษา  2561 (TCAS) รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (รอบ 3.5) ฉบับที่ 3

          และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (รอบที่ 3) ฉบับที่ 2

(ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โปรดคลิกที่นี่

pic322222333

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง (รอบที่ ๔)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง (รอบที่ ๔)

 

ประกาศรับสมัครและระเบียบการรับสมัครคลิกที่นี่

สมัครคลิกที่นี่

 

pic1000

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และรับเอกสารทางการศึกษา รบ. Transcript ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและรับเอกสารทางการศึกษา

รบ. Transcript ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฤดูร้อน 2560 คลิกที่นี่

 

ภาพนิ่ง 1

 

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม งานทะเบียนทะเบียนและวัดผล