ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 27 มีนาคม – 30 เมษายน 2560

คลิกรายละเอียดประกาศ

 

สาขาที่เปิดรับ 2

สนใจสมัครโปรด คลิกที่นี่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 044-233000 , 044-233067

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

คลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คลิกที่นี่

กำหนดการซ้อมย่อยและถ่ายรูปหมูบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการซ้อมย่อยและถ่ายรูปหมูบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

 

17148840_1288148167887664_2051304290_o

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา  2560

* คลิกเพื่อดูรายชื่อและรายละเอียดกำหนดการต่างๆ


 

กำหนดการ

  • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินในระบบบริการศึกษา (ESS)

           1 – 7 มีนาคม 2560

  • ลงทะเบียนเรียน

          2 – 3 มิถุนายน  2560

  • ส่งเอกสารหลักฐาน

         2 – 3 มิถุนายน  2560

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel.044-233067

การประชุมกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2560

การประชุมกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2560

S__18063390 S__18063392 S__18063394 S__18063395