ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คลิกเพื่อดูประกาศและกำหนดการแนบท้ายประกาศ

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

โครงการวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี๒๕๖๐

โครงการวันสงกรานต์สืบสาน ประเพณีไทย ประจำปี๒๕๖๐

“ก่อพระทราย ไหว้หลวงพ่อนพฯ” ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ บริเวณคุรุ สัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์และ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย

DSC_0138 DSC_0139DSC_0141 DSC_0148 DSC_0152 DSC_0153

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)
————————————————— ———————————————
กำหนดการรอบ 2

คลิกเพื่อดูประกาศและรายละเอียดวิชาที่เปิดรับสมัคร

สมัครคลิกที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 27 มีนาคม – 30 เมษายน 2560

คลิกรายละเอียดประกาศ

 

สาขาที่เปิดรับ 2

สนใจสมัครโปรด คลิกที่นี่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 044-233000 , 044-233067

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

คลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คลิกที่นี่