กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

 

ยื่นสำเร็จ 3-60

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คลิกที่นี่

pic7

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๒ ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๒ ระดับปริญญาตรี

 

ประกาศรายชื่อคลิกที่นี่

นักศึกษาที่ขอยื่นสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

นักศึกษาที่ขอยื่นสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://regis.rmuti.ac.th/regis/wp-content/uploads/regis-new.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ยื่น 2-60 - เพิ่มเติม

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึึกษา 2561

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึึกษา 2561

41955

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล