“โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

webpasasom1

โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”
ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2560

 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

กำหนดการ

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง                                          13    มกราคม    2560

คัดเลือกผลงาน                                                              17    มกราคม    2560

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก                 18    มกราคม    2560

นำเสนอผลงานและตัดสินผลงาน                               10   กุมภาพันธ์ 2560

http://www.coop.rmuti.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ประจาปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ประจาปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

 ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

banner-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2-1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

 ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

(ผู้ที่รายงานตัวเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา)

คลิกเพื่อดูประกาศและกำหนดการแนบท้ายประกาศ

 

กำหนดการวันลงทะเบียน และชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการวันลงทะเบียน และชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

15052044_1181235425245606_855585341_o

https://ess.rmuti.ac.th/