ประกาศแก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศแก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาคลิกที่นี่

แจ้งเลื่อนกำหนดการวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เดิม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

เปลี่ยนแปลง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2563 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคุณสมบัติการรับสมัครคลิกที่นี่

สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคลิกที่นี่

❗️❗️❗️ ประกาศแจ้ง ผู้มีรายชื่อเข้าสอบ ระบบโควตา Open House ❗️❗️❗️

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้เพียง 1 สาขา เท่านั้น หลังจากทำการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์แล้ว หากตรวจพบว่าผู้เข้าสอบคนใดเข้าสอบเกิน 1 สาขา จะทำการ พิจารณาตัดสินธิ์ทันที

อย่าลืม!! นำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าห้องสอบ ถ้าไม่นำมาจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระบบโควตา OpenHouse

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ระบบโควตา OpenHouse

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาคลกที่นี่