กิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองศรีเทพ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพรชบูรณ์

กิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลโครงการเรียนฟรี 15 ปี

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองศรีเทพ

ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพรชบูรณ์

 

DSC_0025ต้อนรับแขก (30 พ.ย.)_๑๘๑๑๓๐_0017 ต้อนรับแขก (30 พ.ย.)_๑๘๑๑๓๐_0012

ต้อนรับแขก (30 พ.ย.)_๑๘๑๑๓๐_0014     ต้อนรับแขก (30 พ.ย.)_๑๘๑๑๓๐_0015 ต้อนรับแขก (30 พ.ย.)_๑๘๑๑๓๐_0017     DSC_0001-2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2562 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคลิกที่นี่

 

pi

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : ระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : ระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาคลิกที่นี่

 

pi

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคลิกที่นี่

 

ป.โท612

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ กระบวนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา และยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ

กระบวนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา และยื่นขอสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

อบรมการยื่นสำเร็จการศึกษา2561 ลงเว็บ งานทะเ

 

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนทะเบียนและวัดผล