การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) รูปแบบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประจำปีการศึกษา 2563

รูปแบบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ

สมัครคลิกที่นี่

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา

และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคลิกที่นี่

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (Admission 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบที่ 4 (Admission 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)

ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคลิกที่นี่