ประกาศแจ้งรายละเอียดวิชาสอบ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการเปลี่ยนแปลง

22222

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอแจ้งรายละเอียดวิชาสอบ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

รายละเอียดวิชาสอบ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ  คลิกที่นี่

คณะบริหารธุรกิจ คลิกที่นี่ 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คลิกที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คลิกที่นี่

 

ขอแจ้งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม สาขาวิชาดังนี้

เดิม 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง

อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดสอบ วันที่ 13 พ.ย. 59

ย้ายไปอยู่ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม       

กำหนดสอบ วันที่ 12 พ.ย. 59

****จึงขอแจ้ง 4 สาขาวิชาดังกล่าวย้ายวันสอบ

เดิมสอบวันที่  13 พ.ย. 59  ย้ายไปสอบวันที่   12 พ.ย. 59
เฉพาะสาขาที่แจ้งเท่านั้น สาขาอื่นๆ กำหนดการสอบตามเดิม

%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c

 

 

ประกาศรับสมัครสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง

ประกาศรับสมัครสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง 
ตั้งแต่ บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙dsc_1779 dsc_1781 dsc_1790 dsc_1793 dsc_1800 dsc_1801

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักครั้งที่ 6/2559

dsc_1728 dsc_1731 dsc_1733 dsc_1734