ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 5/2559

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 5/2559
วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน(อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีาน นครราชสีมา

s__10772485        s__10772487

s__10772486  s__10772488 s__10772489 s__10772490

โครงการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับงาน ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับงาน ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 20 – 21 กันยายน 2559

dsc_1480 dsc_1476 dsc_1469 dsc_1473 dsc_1483 dsc_1482

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้…สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 4

%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89

งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

14241421_1113288065422876_4241032469308531435_o 14195467_1113261998758816_7724868789896615020_o 14257605_1113894538695562_4286615547073111163_o 14249723_1113261995425483_2578290901556473141_o 14249979_1113894542028895_7991303525292032118_o 14257626_1113894602028889_5021752775775626727_o

โครงการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับงาน ประจำปีการศึกษา 2558

DSC_1308 DSC_1314 DSC_1316 DSC_1319 DSC_1321 DSC_1322 DSC_1326 DSC_1329 DSC_1335 DSC_1340 DSC_1342