ประชุมบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2560

ประชุมบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2560

DSC_0454  DSC_0452

เรื่องราวที่น่าสนใจ ผอ. สุนทร ส่งตรัส ได้พูดถึง ikigai (生き甲斐) ในภาษาญี่ปุ่น หมายความว่า เหตุผลของการมีชีวิตอยู่หรือสิ่งที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้า

li-pasricha-pilot2

ikigai คือ สมดุลระหว่าง 4 สิ่ง คือ
  1. ” What you LOVE ” สิ่งที่คุณรักหรือมีความสุขที่ได้ทำ 
  2. ” What the world NEEDS ” สิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ 
  3. ” What you can be PAID FOR ” สิ่งที่สร้างรายได้ให้เรา 
  4. ” What you are GOOD IT ” สิ่งที่เราทำได้ดี 
อิคิไก เป็นจุดร่วมของ Passion (สิ่งที่คุณหลงใหล) Mission (พันธกิจ) Vocation (งาน ธุรกิจ เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะอาจผ่านการศึกษาอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ได้) Profession (วิชาชีพ ความถนัดเฉพาะทาง ที่ต้องผ่านการศึกษาอย่างเป็นทางการ เช่นมหาวิทยาลัย เช่นหมอ วิศวะ นักกฏหมายเป็นต้น)
ต่อไปเราลองมาตอบคำถามเพื่อค้นหา “อิคิไก” ของเรา
• Passion มาจากการตอบคำถามว่า “อะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดี และมีความสุขที่ได้ทำ”
• Mission มาจากการตอบคำถามว่า “อะไรคือสิ่งที่คุณมีความสุขที่ได้ทำ และขณะเดียวกันมีประโยชน์กับโลกใบนี้”
• Vocation มาจากการตอบคำถามว่า “อะไรคือสิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้และก็สร้างรายได้ให้เราได้ด้วย”
• Profession มาจากการตอบคำถามว่า “อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วสร้างรายได้ให้กับเรา”
ทุกคนเกิดมาเพื่อเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ทุกคนมีคุณค่าในแบบที่แตกต่างกัน การค้นหา ikigai เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่เปรียบเสมือนการค้นหาเข็มทิศที่จะช่วยให้เราค้นพบความหมายของการมีชีวิตอยู่ และมีความสุขกับทุกนาทีมากขึ้น เมื่อเรามองเห็นความชัดเจนในทุกๆ เรื่อง มีเป้าหมาย โฟกัสกับสิ่งที่จำเป็นและตัดสิ่งไม่จำเป็นทิ้งไปได้ ก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นด้วย

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา(รบ.,Transcript)

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา(รบ.,Transcript)

S__6668320

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา(รบ.,Transcript)

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา(รบ.,Transcript)S__6602819

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ภาคการศึกษา 2559

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ภาคการศึกษา 2559

S__6422544

*** ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่ ***

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2560

การประชุม คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาDSC_0315 DSC_0328 DSC_0329 DSC_0330