ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

 ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

banner-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2-1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

 ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

(ผู้ที่รายงานตัวเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา)

คลิกเพื่อดูประกาศและกำหนดการแนบท้ายประกาศ

 

กำหนดการวันลงทะเบียน และชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการวันลงทะเบียน และชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

15052044_1181235425245606_855585341_o

https://ess.rmuti.ac.th/

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการบริหารและการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
dsc_1849 dsc_1850 dsc_1851 dsc_1852 dsc_1853 dsc_1854

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแจ้งผู้เข้าสอบของคณะบริหารธุรกิจ

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้ที่อาคาร 35 ชั้น 1
หรือดูประกาศรายชื่อได้ที่ www.oapr.rmuti.ac.th ได้ในเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 พ.ย. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป

ขอแจ้งผู้เข้าสอบของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

ขอให้ผู้เข้าสอบของคณะศิลปกรรมฯ ที่เข้าสอบใน(ภาคเช้า) ช่วงบ่ายให้เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ทุกคนตามที่แจ้งไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ

            ขอแจ้งผู้เข้าสอบข้อเขียน(ภาคเช้า) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

           ขอให้ผู้เข้าสอบของคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ตรวจสอบรายชื่อได้ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่ อาคาร 35 ชั้น 1 หรือได้ที่ www.oapr.rmuti.ac.th  ในเวลา 13.00 น.