ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักครั้งที่ 6/2559

dsc_1728 dsc_1731 dsc_1733 dsc_1734

ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 7ส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559

dsc_1709 dsc_1710 dsc_1712 dsc_1714 dsc_1716 dsc_1722

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระบบโควตา(OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระบบโควตา(OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อคลิกที่นี่ 

หมายเหตุ : ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบวันเวลาและสถานที่อีกครั้งภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ทางเว็บไซต์ www.rmuti.ac.th และ www.oapr.rmuti.ac.th

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559

** กรุณาศึกษาขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ ก่อนสมัครโควตา **

ขั้นตอนการสมัคร ระบบโควตา 2560

        สมัครระบบโควตา คลิกที่นี่

bg02