การประชุมชี้แจงสนามสอบ (V-NET) ปีการศึกษา 2558

กำหนดการสอบ

ระดับ ปวช.3 สอบวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

ระดับ ปวส. 2 สอบวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศผลสอบวันที่ 30 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่ คลิก…

 

file present การประชุมชี้แจงสนามสอบ (V-NET) ของศูนย์สอบ มทร..อีสาน ปีการศึกษา 2558

เชิญรับชม การสัมมนาและนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษา วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

        เชิญรับชมการสัมมนาและนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2558 ชิงเงินรางวัล                     มูลค่ารวม 84,000 บาท วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายละเอียด คลิก…

coop1

ติดต่อรับเอกสาร(Transcript) – นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2558

12660340_989653547737129_1188047778_n

ตรวจรายชื่อ-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา/ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

ตรวจรายชื่อ-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา/ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 คลิก

bbregis2

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา คลิก

bbregis