ตรวจรายชื่อ-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา/ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

ตรวจรายชื่อ-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา/ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 คลิก

bbregis2

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา คลิก

bbregis

‪มาแล้วจ้ากับกิจกรรมแจกฟรี‬ Like & share

 

#‎มาแล้วจ้ากับกิจกรรมแจกฟรี‬ กระเป๋าใส่ดินสอ และกระเป๋าที่ระลึกจากทางมหาวิทยาลัยฯ ให้กับสมาชิก Fan Page ที่เข้าร่วมกิจกรรม

** ง่ายๆ เพียงแค่ **

1. กด Like & share (แบบ Public)  กดที่นี่
2. Comment ด้านล่างนี้ และเฉพาะโพสต์นี้ ” ว่าอยากจะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาใดมากที่สุด ของมทร.อีสาน นครราชสีมา “

หมายเหตุ

1. รางวัลมีทั้งหมด จำนวน 5 รางวัล
2. ของรางวัล กระเป๋าใส่ดินสอ และกระเป๋าที่ระลึกของมหาวิทยาลัยฯ
3. สามารถร่วมสนุกได้ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น
4. กรรมการจะจับสลากรายชื่อผู้โชคดี จากผู้ที่ทำถูกกติกา และเป็นแฟนเพจ “ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” เท่านั้น **
5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
6. ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อย่าลืมนะคะ !!! *** ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลน๊ะ ****

12621996_1071510682893260_1509007267836232412_o

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปวส

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปวส. ได้แล้วตามลิงค์นี้นะคะ http://www.tbac.rmuti.ac.th/

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2559

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2559 ดังนี้

ระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
8.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทางได้แก่ด้วยตนเอง และทางอินเทอร์เน็ตhttp://ess.rmuti.ac.th/…/Admis…/Applicant/InfoAdmission.aspx