ยินดีต้อนรับสู่สายตรง ผู้อำนวยการ

ปริญญาตรี ภาพพิเศษ เรียน เสาร์ อาทิตย์
%s%s %s %s ที่แล้ว ', 'dwqa' ), dwqa_get_author_link( $user_id ), get_avatar( $user_id, 32 ), dwqa_get_author(), $text, $time ) ?>บุคคลทั่วไป ถาม 1 เดือน ที่แล้ว
6 ดู0 คำตอบ
กคศ. รับรอบวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
%s%s %s %s ที่แล้ว ', 'dwqa' ), dwqa_get_author_link( $user_id ), get_avatar( $user_id, 32 ), dwqa_get_author(), $text, $time ) ?>บุคคลทั่วไป ถาม 11 เดือน ที่แล้ว
84 ดู0 คำตอบ
การจ่ายชำระค่าเทอมขึ้นทะเบียน รอบ TCAS 1/2 ล่าช้า 2561
%s%s %s %s ที่แล้ว ', 'dwqa' ), dwqa_get_author_link( $user_id ), get_avatar( $user_id, 32 ), dwqa_get_author(), $text, $time ) ?>บุคคลทั่วไป ถาม 1 ปี ที่แล้ว
457 ดู0 คำตอบ
ภาพหมู่
%s%s %s %s ที่แล้ว ', 'dwqa' ), dwqa_get_author_link( $user_id ), get_avatar( $user_id, 32 ), dwqa_get_author(), $text, $time ) ?>บุคคลทั่วไป ถาม 2 ปี ที่แล้ว
116 ดู1 คำตอบ
คุมสอบ วันที่ 26 เม.ย. 2560 ยังไม่ได้เงินค่าคุมสอบเลย
%s%s %s %s ที่แล้ว ', 'dwqa' ), dwqa_get_author_link( $user_id ), get_avatar( $user_id, 32 ), dwqa_get_author(), $text, $time ) ?>บุคคลทั่วไป ถาม 2 ปี ที่แล้ว
113 ดู0 คำตอบ
ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
%s%s %s %s ที่แล้ว ', 'dwqa' ), dwqa_get_author_link( $user_id ), get_avatar( $user_id, 32 ), dwqa_get_author(), $text, $time ) ?>บุคคลทั่วไป ถาม 2 ปี ที่แล้ว
91 ดู0 คำตอบ
การสมัครสอบคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. )
%s%s %s %s ที่แล้ว ', 'dwqa' ), dwqa_get_author_link( $user_id ), get_avatar( $user_id, 32 ), dwqa_get_author(), $text, $time ) ?>บุคคลทั่วไป ถาม 2 ปี ที่แล้ว
89 ดู0 คำตอบ
ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนไม่ทันเวลาที่กำหนด
%s%s %s %s ที่แล้ว ', 'dwqa' ), dwqa_get_author_link( $user_id ), get_avatar( $user_id, 32 ), dwqa_get_author(), $text, $time ) ?>บุคคลทั่วไป ถาม 3 ปี ที่แล้ว
185 ดู0 คำตอบ
จ่ายค่าเข้าเรียนครั้งแรกไม่ทัน ทำยังไงดีค้ะ?
%s%s %s %s ที่แล้ว ', 'dwqa' ), dwqa_get_author_link( $user_id ), get_avatar( $user_id, 32 ), dwqa_get_author(), $text, $time ) ?>บุคคลทั่วไป ถาม 3 ปี ที่แล้ว
135 ดู0 คำตอบ
140 การจัดการ-การจัดการทั่วไป ดูไม่ได้ครับ
%s%s %s %s ที่แล้ว ', 'dwqa' ), dwqa_get_author_link( $user_id ), get_avatar( $user_id, 32 ), dwqa_get_author(), $text, $time ) ?>บุคคลทั่วไป ถาม 3 ปี ที่แล้ว
125 ดู0 คำตอบ
ถามคำถาม – ทดสอบระบบ โดย Admin
%s%s %s %s ที่แล้ว ', 'dwqa' ), dwqa_get_author_link( $user_id ), get_avatar( $user_id, 32 ), dwqa_get_author(), $text, $time ) ?>บุคคลทั่วไป ถาม 3 ปี ที่แล้ว
156 ดู1 คำตอบ