การจ่ายชำระค่าเทอมขึ้นทะเบียน รอบ TCAS 1/2 ล่าช้า 2561

ยินดีต้อนรับสู่สายตรง ผู้อำนวยการการจ่ายชำระค่าเทอมขึ้นทะเบียน รอบ TCAS 1/2 ล่าช้า 2561
นิรนาม asked 2 ปี ago

สวัสดีค่ะ หนูสอบรอบ TCAS 1/2 Portfolio มีรายชื่อ มีสิทธิ์ ขึ้นทะเบียน หนูปริ้นใบชำระเงินค่าเทอม 11,150 บาท วันที่ 9 เมษายน 2561 และนำไปจ่าย ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ตอนบ่ายโมง แต่พนักงานธนาคารบอกว่า ทางมหาลัยยังไม่ได้เปิดรับเงิน หนูก็เลยไม่ได้จ่าย วันที่ 21 เมษายน 2561 หนูเตรียมเอกสารจะไปจ่ายค่าเทอมที่ธนาคารแต่ว่า ในใบหมดเขตแล้ว ชำระภายในวันที่ 9 – 17 เมษายน 2561 หนูจึงมาขอคำปรึษาและคำแนะนำว่าจะมีวิธีการไหนได้บ้างคะที่จะขอชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า หรือว่าจะต้องสอบใหม่ในรอบใหม่อย่างเดียวเนื่องจากเขาลบชื่อออกจากระบบแล้ว และต้องเป็นไปตามข้อบังคับทางมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 3 การลงทะเบียน ข้อ 14 ย่อ 2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนและชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาคะ