การสมัครสอบคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. )

ยินดีต้อนรับสู่สายตรง ผู้อำนวยการการสมัครสอบคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. )
นิรนาม asked 4 ปี ago

ตามที่ประกาศระบุว่าการสมัครสอบคัดเลือกระดับ ปวส. และ ป.ตรี มีกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น อยากทราบว่าหากสมัครสอบหลังวันและเวลาดังกล่าวจะสามารถสมัครสอบได้หรือไม่ และหากสมัครสอบได้จะสามารถสมัครสอบได้โดยวิธีใด ขอบคุณครับ