คุมสอบ วันที่ 26 เม.ย. 2560 ยังไม่ได้เงินค่าคุมสอบเลย

ยินดีต้อนรับสู่สายตรง ผู้อำนวยการคุมสอบ วันที่ 26 เม.ย. 2560 ยังไม่ได้เงินค่าคุมสอบเลย
บุคคลทั่วไป ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ผม อ.วิทยา  บุญคำ มาคุมสอบสอบคัดเลือกระบบรับตรง วันที่ 26 เม.ย. 2560
ห้อง 35-100-4  ยังไม่ได้เงินค่าคุมสอบเลย