ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนไม่ทันเวลาที่กำหนด

ยินดีต้อนรับสู่สายตรง ผู้อำนวยการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนไม่ทันเวลาที่กำหนด
นิรนาม asked 4 ปี ago

เนื่องจากเวลาที่กำหนดกระชั้นชิดเกินไป ผู้ปกครอง หาไม่ทัน ขยายเวลาให้นักศึกษาหน่อยได้ไหมคะ
ให้โอกาสในกาสศึกษาต่อ แก่นักศึกษาที่มีฐานะปานกลางด้วยนะคะ