สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

"งานบริหารงานทั่วไป"

soonton

1 51 4


 

>> ดาวน์โหลด เล่ม สวท.9 มทร.

โครงการพัฒนาเครือข่าย วันที่ 1-2 เมษายน 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 7s

>> ดาวน์โหลด คู่มือกิจกรรม 7ส

cover02

>> ดาวน์โหลด รายงานประจำปี งานบริหารงานฯ 2558

งานรับพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557
ติดตามข่าวสารได้ที่
http://www.oapr.rmuti.ac.th/ga2016/
February 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
facebook like box joomla
018518
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
11
2
13
18484
111
321
18518

Your IP: 54.92.197.82
2018-02-19 11:56

Login Form

Big Cleaning Day

ดาวน์โหลดคู่มือ 7ส   +  ดาวน์โหลดแจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรงานบริหารงานทั่วไป   +  ประกาศกำหนดการตรวจ-7ส-ระดับสำนัก-ครั้งที่-1  +  นโยบาย 7ส

 

ตรวจสอบรายชื่อ แถว ที่นั่ง มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

[รับเช้า]  นครราชสีมา , วิทยาเขตสกลนคร

  3 5 ระดับปริญญาโท 

  3 5 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  3 5 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

  3 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

  3 5 คณะบริหารธุรกิจ

  3 5 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

  3 5 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

[รับบ่าย]  วิทยาเขตขอนแก่น , วิทยาเขตสุรินทร์ ,วิทยาเขตกาฬสินธุ์

  3 5 ระดับปริญญาโท

  3 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  3 5 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  3 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์

  3 5 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

  3 5 คณะเทคโนโลยีการจัดการ

  3 5 คณะเทคโนโลยีสังคม

  3 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

 

งาน V-NET (ประจำปีการศึกษา 2560)

3 5 ดาวน์โหลด>> ขออนุมัติไปราชการ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

3 5 ดาวน์โหลด>> คณะกรรมการประสานงานศูนย์สอบ V-NET

 

 งานรับเข้า

3 5 ดาวน์โหลด>> ผลงานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

3 5 ดาวน์โหลด>> รายงานการประชุมเตรียมโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 5 และกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกระบบโควตา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

งานปริญญา

3 5 ดาวน์โหลด>> ขออนุมัติไปราชการงานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31/2559 และขออนุมัติเบิกค่าที่พักอัตราตามจ่ายจริง

3 5 ดาวน์โหลด>> วาระการประชุมเตรียมการจัดทำวารสารฯ และหนังสือ(ฉบับพิเศษ) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31/2559

3 5 ดาวน์โหลด>> ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

3 5 ดาวน์โหลด>> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องพิธีพระราชทานฯ ครั้งที่ 31/2559

3 5 ดาวน์โหลด>> จำนวนบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30/2558

3 5 ดาวน์โหลด>> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องพิธีพระราชทานฯ ครั้งที่ 30/2558

3 5  ดาวน์โหลด>> ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆในงานพิธีพระราชทานฯ

3 5 ดาวน์โหลด>> กำหนดการถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

p3

P1

p2

 

ข้อปฏิบัติสำหรับถ่ายภาพ

คลิกตรวจสอบสถาณะการชำระเงินค่าถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  +  คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  +  คณะบริหารธุรกิจ  +  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่ง

11 (1)

<< คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ>> 

11 (4)

<< คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ>>

11 (2)

<< คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ>> 

11 (5)

<< คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ>>

11 (3)

<< คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ>> 

11 (6)

<< คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ>>

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์   สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน   สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ   สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร      สาขาการจัดการผังเมืองและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย       สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า                         สาขาวิศวกรรมโยธา     สาขาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   สาขาวิศวกรรมสำรวจ  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  สาขาการเงิน  สาขาการตลาด  สาขาบัญชี  สาขาการจัดการ  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

หมายเหตุ บัณฑิต มหาบัณฑิต สามารถตรวจสอบข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งภาพถ่ายหมู่ มทร.อีสาน หากไม่ถูกต้อง หรือ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับจัดส่ง ติดต่อได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35 ชั้น 2) หรือ โทร.044-233000 ต่อ 2734 

  4 2

< !-- JoomlaWorks "AllVideos" Plugin (v4.7.0) starts here -->
< !-- JoomlaWorks "AllVideos" Plugin (v4.7.0) ends here --> วีดีทัศน์แนะนำและเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร2559

< !-- JoomlaWorks "AllVideos" Plugin (v4.7.0) starts here -->
< !-- JoomlaWorks "AllVideos" Plugin (v4.7.0) ends here --> วีดีทัศน์แนะนำและเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

< !-- JoomlaWorks "AllVideos" Plugin (v4.7.0) starts here -->
< !-- JoomlaWorks "AllVideos" Plugin (v4.7.0) ends here --> วีดีทัศน์แนะนำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

<ลิงค์วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลััยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน>  https://drive.google.com/open?id=0B8odhZmm06xdWjYydHFSVndpX00  คลิกเพื่อรับชม